گیاهان دارویی

خواص گیاه جدوار در طب سنتی

جدوار یا ساطریوس

معرفی خواص گیاه جدوار یا ساطریوس

۱. طبع آن گرم و خشک است.

۲. اشتها آور و تقویت کننده معده است.

٣. تقویت کننده نیروی جنسی است ۲ گرم دم کرده میل کنند.

۴. کسانی که گرم مزاج هستند با سکنجبین میل کنند.

۵. جهت تسکین درد شکم و پشت در دوره عادت ماهانه از دمکرده این گیاه استفاده شود و تنظیم کننده عادت ماهانه است.

۶. جهت ناراحتی های قلبی از دمکرده این گیاه یک گرم در ۱۰۰ سی سی آب جوش دم کرده میل شود.

۷. جهت رفع بیماری برص جدوار را با سرکه مخلوط نموده روی پوست بمالند.

۸. جهت روشن کردن رنگ پوست روی پوست صورت ماساژ دهند.

۹. نوشیدن این گیاه شادی آور است.

۱۰. باز کننده انسداد و گرفتگی های مجاری است.

۱۱. جهت تسکین دردهای رماتیسمی از روغن آن استفاده شود.

۱۲. حكمای قدیم آن را اکسیر جوانی می دانستند.

۱۳. حل کننده خون لخته شده در رگها می باشد.

۱۴. کسانی که واریس دارند از دمکرده این گیاه میل کنند و از روغنش به محل بمالند.

۱۵. کسانی که سوزاک هستند از دمکرده این گیاه میل کنند.

۱۶. تقویت کننده اعضای رئیسه بدن است.

۱۷. باعث تحریک اشتها می گردد.

۱۸. جهت بیماری های اعصاب مانند صرع، فلج، لقوہ، رعشه، سست بی حسی و به خواب رفتگی اعضاء مفید می باشد.

۱۹. کسانی که پرقان دارند از دمكرده میوه آن استفاده کنند.

۲۰. جهت اشخاص مارگزیده و یا این که عقرب گزیده ۲ گرم با سرکه رقیق کرده میل کنند.

۲۱. جهت رفع ضعف قلب و مفرح قلب، رفع خفقان و تپش قلب ۲ گرم با عرق بادرنجبویه و کمی گلاب، کمی بیدمشک بمدت ۶ روز میل کنند.

۲۲. جهت آسان نمودن وضع حمل یک گرم با کمی آب شنبلیله میل کنند.

۲۳. جهت رفع ضعف بعد از زایمان به مدت یک هفته روزی نیم گرم با گلاب مخلوط کرده صبح ناشتا بنوشند.

۲۴. جهت درمان بیماری مغزی کودکان مقدار خیلی کمی از آن را ساییده با شیر مادر مخلوط نموده به آنها بدهند و نوجوانان به مدت ۶ روز، روزی ۲ گرم میل کنند.

۲۵. جهت تحلیل ورم ها جدوار را ساییده با سرکه و گلاب مخلوط نموده به محل ورم بمالند.

۲۶. جهت درمان خناق، خنازير و سایر ورمهای گلو مانند شماره ۲۵ استفاده شود.

۲۷. جهت تحلیل ورم پلک چشم آب گشنيز با سرکه رقیق شده رامخلوط نمایند به چشم بمالند و باید استریل باشد.

۲۸. جهت تسكين درد دندان نیز با گشنیز مخلوط نموده مزمزه کنند.

۲۹. برای تسکین و تحلیل ورم بواسیر از روغن این گیاه بمالند.

۳۰. جهت رفع زخم مثانه و بازشدن گرفتگی ترشح ادرار این گیاه را با آپ گشنیز مخلوط کرده به پشت زهار (محل روئیدن مو، اطراف آلت) بمالند.

۳۱. جهت بند آمدن خون جراحت و التيام زخم گرد آن را بپاشید.

۳۲. نام های دیگر آن: زدوار، ژدوار، سطوال، قرنباد، ذروار، فاط انتله سودا، سطحيلون، ماه فرفیون، ماه پروین، متاسرین، نرسبی و ساطريوس می باشد.

منبع:کتاب خواص گیاهان دارویی (محمد جواد هوشیار)

خرید انلاین

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.