گیاهان دارویی

خواص گیاه خارخسک در طب سنتی

خارخسک

معرفی خواص خارخسک یا خنجک

۱. طبع آن گرم و خشک است.

٢. جهت رفع یبوست حدود ۸ گرم از میوه خارخسک شب با آب میل شود.

٣. شیره میوه خارخسک شیر را منعقد می کند به خاطر همین نباید بعد از خوردن شیر از میوه خارخسک استفاده کرد.

٤. جهت از بین بردن تاول دهانی و برفک دمکرده خارخسک را با عسل شیرین نموده مزمزه کنند.

۵. دمکرده این گیاه قاعده آور می باشد.

۶. جهت درمان ورم گلو با جوشانده این گیاه غرغره شود.

۷. جهت تسكين درد مفاصل خارخسک را در روغن زیتون جوشانده سپس بمالند.

۸. میوه این گیاه تقویت کننده کبد و کلیه می باشد.

۹. میوه خارخسک افزایش دهنده نیروی جنسی است.

۱۰. دمکرده این گیاه مدر است برای کسانی که ناراحتی های سنگ کلیه و مثانه دارند مفید است.

۱۱. جهت درمان بیماری سوزاک و زخمهای مجاری ادرار از عصاره برگ و ریشه تازه این گیاه استفاده شود.

۱۲. جهت تسکین کمردرد و درد مفاصل عصاره این گیاه را در روغن کنجد پخته سپس بمالند.

۱۳. جهت رفع خارش بدن از دمكرده میوه این گیاه استفاده شود.

۱۴. برای از بین بردن ساس و کک، آب جوشانده خارخسک را در اطراف بپاشند.

۱۵. اگر نخود را در آب تازه خارخسک پرورده کنند برای تقویت شهوت بسیار مؤثر است و یک روش دیگر برای تقویت شهوت این است که میوه خارخسک را در شیر تازه بجوشانند سپس بگذارند میوه آن خشک شود این عمل را ۳ بار تکرار نمایند، بعد از این که میوه خشک شد پودر نموده استفاده کنند بسیار مؤثر می باشد.

۱۶. خارخسک کاهش دهنده فشار خون است.

۱۷. جهت از بین بردن تب میوه خارخسک را با عناب دم کرده بنوشند

۱۸. برگ خارخسک تصفیه کننده خون است.

۱۹. میوه خارخسک مسهل بلغم و دفع کننده اخلاط سوخته می باشد

۲۰. جهت بیماری مالیخولیا و وسواس همراه افتیمون دم کرده میل شود

۲۱. جهت رفع تبهای بلغمی میوه این گیاه را همراه مغز فلوس میل کنند.

۲۲. برای معالجه عقرب گزیدگی ۴ گرم برگ و میوه خارخسک و ۲ گرم فلفل همراه کمی آب انگور استفاده شود و جهت تسكين درد محل نیش برگ و میوه این گیاه را در دهان گذاشته بمکند.

۲۳. جهت درمان رماتیسم از روغن دانه این گیاه بمالند.

۲۴. جهت فلج از روغن این گیاه بصورت مالیدنی استفاده شود.

۲۵. نوشیدن دمکرده این گیاه باعث نیكوشدن رنگ رخسار می گردد و یا از روغن آن به صورت بمالند.

۱۲. جهت تسكين کمردرد و درد مفاصل عصاره این گیاه را در روغن کنجد پخته سپس بمالند.

۱۳. جهت رفع خارش بدن از دمكرده میوه این گیاه استفاده شود.

۱۴. برای از بین بردن ساس و کک، آب جوشانده خارخسک را در اطراف بپاشند.

۱۵. اگر نخود را در آب تازه خارخسک پرورده کنند برای تقویت شهوت بسیار مؤثر است و یک روش دیگر برای تقویت شهوت این است که میوه خارخسک را در شیر تازه بجوشانند سپس بگذارند میوه آن خشک شود این عمل را ۳ بار تکرار نمایند، بعد از این که میوه خشک شد پودر نموده استفاده کنند بسیار مؤثر می باشد.

۱۶. خارخسک کاهش دهنده فشار خون است.

۱۷. جهت از بین بردن تب میوه خارخسک را با عناب دم کرده بنوشند.

۱۸. برگ خارخسک تصفیه کننده خون است.

۱۹. میوه خارخسک مسهل بلغم و دفع کننده اخلاط سوخته می باشد

۲۰. جهت بیماری مالیخولیا و وسواس همراه افتیمون دم کرده میل شود.

۲۱. جهت رفع تب های بلغمی میوه این گیاه را همراه مغزغلوس میل کنند.

۲۲. برای معالجه عقرب گزیدگی ۴ گرم برگ و میوه خارخسک و ۲ گرم فلفل همراه کمی آب انگور استفاده شود و جهت تسكين درد محل نیش برگ و میوه این گیاه را در دهان گذاشته بمكند.

۲۳. جهت درمان رماتیسم از روغن دانه این گیاه بمالند.

۲۴. جهت فلج از روغن این گیاه بصورت مالیدنی استفاده شود.

۲۵. نوشیدن دمکرده این گیاه باعث نیكوشدن رنگ رخسار میگردد و یا از روغن آن به صورت بمالند.

۲۶. جهت دفع سنگ کلیه و مثانه روغن این گیاه را به منطقه پشت زهار و کمر بمالند.

۲۷. نام های دیگر آن: حسک، تخم کافشه، تخم کاجیره، شكرهنج، شوک، خنجک، بادآورد، خارسوهوک، شکرخنج، شكونج، حسک دانه، حمس الامير، سه کوهک، خسک، فرس العجو، خرس العجوز، خارسوسک، خارسه کوهک، خاروسک، هرواء، خارسه گوش و خارغلتیان می باشد.

منبع: کتاب خواص گیاهان داروئی (محمدجواد هوشیار)

خرید انلاین

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.