بلاگ, دسته‌بندی نشده

آداب آشامیدن در منابع دینی-بخش دوم

آداب نوشیدن آب
آشامیدن آب بسیار داغ

دعائم الاسلام: از پیامبر خدا روایت شده که از آشامیدن «حمیم» (یعنی آبی که به غایت داغ است) نهی فرمود.

آشامیدن آب در لا به لای غذا خوردن

امام رضا (علیه السلام): «هر کس می خواهد معده اش او را آزار ندهد، بر روی غذا آب نخورد تا هنگامی که غذا خوردن را به پایان می برد. هر کس چنین کند، بدنش به رطوبت می گراید، معده اش ضعیف می شود و رگ هایش نیروی غذا را به خود نمی گیرند؛ زیرا اگر پشت سر هم روی غذا آب ریخته شود، آن غذا در معده نارس و بد گوارش می گردد.»

آشامیدن آب بر روی گوشت

امام علی (علیه السلام): پیامبر خدا چون گوشت می خورد، در آشامیدن آب شتاب نمی ورزید. یکی از یاران که از اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود از ایشان پرسید: ای پیامبر، چه قدر کم بر روی گوشت آب می آشامی! فرمود: «هیچ کس نیست که این گوشت چرب را بخورد و تا پایان غذا از آشامیدن آب خودداری ورزد، مگر این که غذا را گوارا می یابد.»

آشامیدن آب بر روی چربی

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): «آشامیدن در پی چربی، بیماری ای در شکم است.»

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): «آشامیدن آب در پی چربی، بیماری را برمی انگیزاند.»

المحاسن به نقل از نوفلی: پیامبر (صلی الله علیه و آله) چون چربی می خورد از نوشیدن آب می کاست. گفتند: ای پیامبر خدا، کمتر آب می نوشی!؟ فرمود: «این کار، غذایم را گواراتر می سازد.»

آشامیدن آب از مجاور دسته ظرف یا لبه شکسته آن

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): مباد کسی از شما از کنار دسته ظرف آب بخورد، چراکه آنجا جای گرد آمدن آلودگی است.

سنن ابی داوود به نقل از ابو سعید خدری: پیامبر خدا از این که از لبه شکسته کاسه آّب، آشامیده و یا در نوشیدنی دمیده شود، نهی فرمود.

امام علی (علیه السلام): «از لبه شکسته ظرف و از کنار دسته آن آب نخورید چراکه شیطان بر لبه شکسته و دسته می نشیند.»

امام باقر (علیه السلام): «از دسته کوزه و از شکستگی آن اگر در آن شکستگی ای باشد نباید آب آشامید چراکه آشامیدنگاه شیطان هاست.

آشامیدن در ظرف های مسی

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): «در ظرف مسین منوش، چراکه سهل (وسواس و پریشان عقلی) بر جای می نهد.»

آشامیدن در حالت ناشتا

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): «هر کس ناشتا آب بیاشامد نیرویش کاستی می یابد.»

(گفتنی است سند این روایت ضعیف است. این احتمال نیز وجود دارد که مقصود از آن، برخی از مزاج ها یا برخی از مناطق گرم مانند حجاز باشد.)

آشامیدن آب سرد پس از خوردن شیرینی

امام رضا (علیه السلام): «آشامیدن آب سرد پس از خوردن چیز گرم و پس از خوردن شیرینی، دندان ها را از بین می برد.»

امام صادق (علیه السلام): «آب بسیار منوش چراکه سرچشمه هر دردی است.»

امام صادق (علیه السلام): «اگر مردم کمتر آب می نوشیدند بدن هایشان به سامان بود.»

امام صادق (علیه السلام): «هر کس کمتر آب می نوشد تندرست است.»

امام صادق (علیه السلام): «کمتر آب بنوش، چراکه هر دردی را به سوی خود می کشد. از درمان نیز تا هنگامی که بدنت تاب درد را دارد بپرهیز.»

نوشیدن آب سرد و آب جو در حمام

امام صادق (علیه السلام): «از نوشیدن آب سرد و آب جو (فقّاع) در حمام حذر کن چراکه معده را تباه می کند.»


منبع: دانشنامه احادیث پزشکی؛ جلد 2؛ ری شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.