بلاگ, عرقیات

خواص کاسنی

عرق کاسنی نمازی2

? کاسنی ?

? کاسنی در گذشته یکی از سبیزجات سبزی پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است و گیاهی است بهشتی .
پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند گویی به کاسنی مینگرم که بسوی بهشت تکان میخورد.
روایات متواتر میگوید هر روز قطره ای از آب بهشت روی آن میریزد و سفارش میکنند که هنگام خوردن کاسنی نباید آن را تکان دهند .

? از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است علیکم بالهندبا فانه اخرج من الجنة ، بر شما باد کاسنی زیرا از بهشت آمده است .
امام صادق علیه السلام فرمودند پدرم ما را از اینکه کاسنی را تکان دهیم باز میداشت .

? کاسنی خاصیت پیش گیری و دفع بیماریهای زیادی را دارد .
به علاوه این گیاه فرزند آوری را افزایش می دهد و نازایی را درمان میکند و همچنین اگر کسی فرزند پسر بخواهد ، در ذکوریت فرزند اثر گذار است .
از امام رضا علیه السلام روایت شده بر شما باد خوردن سبزی کاسنی زیرا مال و فررند را فزونی میبخشد ، هر که میخواهد مال و فرزندش افزایش یابد به خوردن کاسنی عادت کند .
از امام صادق علیه السلام وارد شده است : اگر کسی دوست میدارد ثروت و فرزندان پسرش فزونی یابد باید فراوان کاسنی بخورد .

? در زمینه ی پیشگیری نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند هر که شب را به صبح آورد در حالی که در شکم او هفت برگ کاسنی باشد از بیماری قولنج درآن شب به خواست خداوند در امان باشد .
همچنین طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت کرده کسی که کاسنی بخورد در آن شب و روز از جمله ی کسانی است که نوشته میشود که در امانند .
راوندی از پیامبرصلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرمود کسی که کاسنی بخورد و سپس بخوابد نه جادو در آن اثر کند و نه زهر هیچ حشره ای به وی نزدیک نشود ،نه عقرب و نه مار تا اینکه بامداد شود .

? اما درباره ی درمان با کاسنی کلینی از امام رضا علیه السلام روایت کرده که امام فرمودند کاسنی شفای هزار درد است هر دردی که در درون انسان باشد کاسنی آن را ریشه کن میکند .
راوی گوید روزی آن حضرت برای یکی از خدمت گذاران کاسنی خواست که دچار تب و سر درد بود دستور داد که آن را بکوبند و سپس روی کاغذ قرار دادند و بر آن روغن بنفشه ریختند و آن را بر پیشانی او نهادند و فرمودند بدانید که آن تب و سر درد از بین میبرد .

علاوه بر این روایتی داریم که کاسنی بر پوست اثر میگذارد و چهره را زیبا میسازد و بچه را بی نهایت زیبا میکند
استفاده از کاسنی را سفارش کنید و این سنت پیامبر را احیا کنید در درمان هزار بیماری مردم و زیبا کردن فرزندان سهیم باشید .

برای خرید عرق کاسنی کلیک کنید 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.