گیاهان دارویی

خواص گیاه فلوس در طب سنتی

فلوس

معرفی خواص فلوس یا چونتور

۳۳ درختی است که دارای ارتفاع ۱۵ – ۱۰ متر می باشد. در آفریقا، هند، هیمالیا، برزیل، مصر و ایران می روید. قسمت مورد استفاده مغز این گیاه می باشد و میوه آن به طول ۶۰ – ۳۰ سانتی متر و به قطر ۳-۲ سانتی متر می باشد.

۱. طبع آن گرم و تر است.

۲. فلوس نرم کننده سینه است.

٣. مغز فلوس ملین و مسهل است و عوارض سویی به دنبال ندارد.

۴. عسل داخل غلاف میوه فلوس برای کلیه مفید می باشد و از مبتلای به سنگ کلیه جلوگیری میکند.

۵. از پوست ریشه گیاه برای شستشوی زخم های چرکین استفاده میگردد.

۶. جهت صفرای سوخته، همراه تمبرهندی میل شود.

۷. جهت مسهل بلغم همراه با تربد مخلوط نموده میل شود.

۸. جهت مسهل سودا، فلوس را با بسفایج، آب کاسنی، آب برگ بید و آب شاهتره مخلوط نموده میل شود.

۹. جهت باز کردن گرفتگی های روده همراه با داروهای لعاب دار مانند اسفرزه یا ریشه خطمی میل شود.

۱۰. برای باز کردن گرفتگی های کبد و رفع درد آن با آب کاسنی، تاجریزی و افتیمون مخلوط نموده خورده شود.

۱۱. برای رفع يرقان و برطرف کردن تب های گرم از روش شماره ۱۰ استفاده شود.

۱۲. جهت درمان خناق با آب گشنيز مخلوط نموده غرغره شود.

۱۳. جهت تسكين درد مفاصل، نقرس و نرم کردن ورم ها این گیاه را با آب تاجریزی مخلوط نموده به محل بمالند.

۱۴. فلوس برای معده مضر است با مصطکی و انیسون خورده شود.

۱۵. فلوس برطرف کننده حرارت جگر است.

۱۶. جهت بیماری حصبه فلوس را با روغن بادام شیرین و ترنجبین مصرف میکنند.

۱۷. نام های دیگر آن: چونتور، خیارشنبر، خرنوب هندی، چیم کانی املتاس، کریال، کرداله، سیال، لاتهی و چم كانی می باشد.

منبع: کتاب خواص گیاهان داروئی (محمدجواد هوشیار)

خرید انلاین

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.