بیماریها, بلاگ

راهای طبیعی برای تقویت معده در طب سنتی

ترش کردن

? آنچه #معده را می پالاید و #تقویت می کند:

✅ سیب
حضرت امیرالمؤمنین(ع): سیب بخورید که معده را می پالاید.

امام صادق(ع): سیب، پالاینده و خوشبو کننده معده است.

✅ انار
امام امیرالمؤمنین(ع): انار را با پیه آن بخورید، چرا که معده را پاک می کند.

به نقل از حارث بن مغیره: از سنگینی ای که در قلبم احساس می کردم و از بد گواری و سوء هاضمه ای که داشتم، نزد امام صادق(ع) اظهار ناراحتی کردم؛ فرمودند: از این انار شیرین میل کن و آن را با پیه اش بخور؛ چرا که معده را کاملا پاک می کند، بدگواری را درمان می سازد، غذا را هضم می کند و در درون بدن تسبیح می گوید.

✅ گلابی
حضرت جعفربن محمد(ص):
گلابی معده را می پالاید و تقویت می کندو با میوه بِه، همگون است.
خوردنش روی غذا سودمندتر است تا چاشتِ ناخورده. هرکس هم که احساس سنگینی می کند، از آن بر روی غذا بخورد.

✅ میوه بِه
امام علی(ع): خوردن بِه نیرویِ قلبِ ضعیف است، معده را پاک می سازد، دل را فراست می دهد و ترسو را شجاعت می بخشد.

امام صادق(ع): بِه، معده را گشایش می دهد، دل را استحکام می بخشد و خداوند هیچ پیامبری را برنینگیخته مگر آن که بِه نیز خورده است.

✅ خربزه
رسول اکرم(ص): بر شما باد خوردن خربزه، چرا که در آن ده ویژگی است؛
غذاست، آب است، شست و شو دهنده است، خوش بو کننده است، مثانه را می شوید، شکم را می شوید، آب کمر را فراوان می سازد، بر نیروی همبستری می افزاید، سردی مزاج را از میان می بَرَد و پوست را تمیز می کند.

✅ باقلا
امام صادق(ع): باقلا را با پوستش بخورید چرا که معده را پاک می کند.

✅ حزا
امام صادق(ع): حَزا به همراه آب سرد، برای معده سودمند است.

✅ تلبینه
پیامبر اکرم(ص): درباره کسی که به بیماری بی اشتهایی گرفتار آمده بود فرمودند: بر شما باد خوردن تلبینه.
آن را به وی جرعه جرعه بخورانید که سوگند به آن که جانم در دست اوست، شکم هریک از شما را چونان می شویَد که کسی با آب، چرک را از صورت خویش فرو بشویَد.

✔️ حزا: گیاهی است شبیه کرفس ولی با برگ هایی پهن تر. در فارسی آن را «دینارویه» می گویند. بویی تلخ دارد و دارای دو نوع صحرایی و باغی است.
نوع صحرایی را به شیرازی «برگ کازرونی» و نوع باغی را «آهو دوستک» می نامند.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.