بلاگ, دسته‌بندی نشده

چه خوراکی هایی حافظه را تقویت می کنند؟

تقویت حافظه
مویز

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): هر کس ناشتا بر خوردن مویز مداومت کند، فهم و حافظه و ذهن، روزی او می شود و از بلغم وی کاسته می شود.

عسل

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): هر کس حافظه می خواهد، عسل بخورد.

الفقه المنسوب للامام الرضا (علیه السلام): عالم (امام رضا علیه السلام) فرمود: « در عسل درمان هر دردی است. هر کس ناشتا یک قاشق عسل بخورد، این عسل بلغم را پایان می دهد، صفرا را فرو می نشاند، مانع از تلخه سیاه (سودا) می شود و ذهن را صفا می بخشد و اگر که همراه با کندر خورده شود حافظه را نکو می سازد.

کرفس

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): کرفس انسدادها را می گشاید، دل را طراوت می دهد، حافظه می آورد و دیوانگی، جذام، پیسی و ترس را دور می کند.

الدروس در بیان فواید کرفس: روایت شده که کرفس حافظه می آورد، دل را طراوت می دهد و دیوانگی، جذام و پیسی را دور می سازد.

حجامت

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): حجامت عقل را افزون می کند و بر قدرت حافظه می افزاید.

سایر عوامل تقویت حافظه

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله): سه چیز حافظه را افزون می کند و بلغم را از میان می برد؛ قرائت قرآن، عسل و کندر.


منبع: دانشنامه احادیث پزشکی، جلد 1، ری شهری
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.