بذر ها در این دسته بندی قرار میگیرند

بذر شلغم ( 200 گرمی )

نمره 0 از 5
تومان۲۷,۰۰۰

تخم کاسنی (بسته 200 گرمی)

نمره 0 از 5
تومان۳۲,۰۰۰

تخم کاهو (بسته 200 گرمی)

نمره 0 از 5
تومان۳۷,۰۰۰

تخم گل گاوزبان

نمره 0 از 5
تومان۴۹,۰۰۰

بذر انیسون ( بادیان رومی ) وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹,۰۰۰

بذر کنجد سفید وانیا سید( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹,۰۰۰

بذر شاه اسپرم وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹,۰۰۰

بذر کنگر فرنگی وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹,۰۰۰

بذر تخم شربتی وانیا سید( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹,۰۰۰

بذر پشن فروت زرد وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹,۰۰۰

بذر کتان وانیا سید( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹,۰۰۰

بذر شیرین بیان وانیا سید ( بسته 5 تایی )

نمره 0 از 5
تومان۳۹,۰۰۰