بذر ها در این دسته بندی قرار میگیرند

تخم شوید (بسته 100گرمی)

تومان۷,۵۰۰

بذر گل آهار پاکوتاه سفید

تومان۶,۰۰۰

بذر تیل مگسی

تومان۶,۰۰۰

بذر فلفل دلمه ای زرد

تومان۸,۰۰۰

بذر ریحان سبز

تومان۶,۰۰۰

بذر شاهی

تومان۶,۰۰۰

بذر گشنیز

تومان۶,۰۰۰

بذر تره

تومان۶,۰۰۰

بذر جعفری

تومان۶,۰۰۰

بذر مرزه

تومان۶,۰۰۰

بذر شنبلیله

تومان۶,۰۰۰

بذر آفتابگردان الوان تزئینی

تومان۶,۰۰۰